Zpravodaj programu ÚČTO

 

Hlavní stránka - ÚCTO´2000

Home

 Novinky

Ceník

Objednávka

tlstazen.gif (1265 bytes)

Tipy

Zpravodaj je bezplatný informační věstník, který rozesíláme každý rok registrovaným uživatelům. Obsahuje typicky tyto části:

1. Aktuální informace
Zkušenosti s nejnovější verzí programu, typické účetní případy, legislativní nebo jiné změny od vydání programu atd.

2. Adresář firem poskytujících různé služby k programu ÚČTO Podrobný přehled těchto služeb. Adresář je uspořádán podle názvu firmy nebo příjmení provozovatele a každá firma má přidělen trojmístný kód (pořadové číslo v adresáři), na něž se odkazuje v dalších přehledech a seznamech.

3. Přehled pořadatelů školení k programu ÚČTO
Přehled je uspořádán podle PSČ pořadatele, s odkazem na jeho úplnou adresu.

4. Seznam doplňkových programů k programu ÚČTO. Programy jsou rozděleny podle oboru použití s odkazem na dodavatele.

5. Seznam dodavatelů národní podpory pro tiskárny
Popis druhů tiskáren a způsobů zavedení národní abecedy s úplným spojením na dodavatele.

6. Placená inzerce
inzeráty větších poskytovatelů služeb, programů a školení.

 Kontakt