Seznam zkratkových kláves programu ÚČTO

 

Hlavní stránka - ÚCTO´2000

Home


Novinky

Ceník

Objednávka

Počet uživatelů

Ztáhněte si demo nebo opravné soubory!

Tipy

Podrobnější popis některých funkčních kláves v tiskopisech naleznete také zde.

Funkční klávesy - obecně

F1 Nabídky: dodatek řádkové nápovědy
Alt F6 Nabídka tiskáren
Alt F8 Nabídka klávesnic
Alt F10 Naposledy prohlížené heslo nápovědy
Textový editor
F4 Změna diakritiky
F6 Tisk celého textu
F7 Začátek bloku
F8 Konec bloku
F9 Ulož změny na disk
Ins Přepínač: vkládání/přepisování
Ctrl F6 Tisk od pozice kurzoru
Ctrl N Vložení nového řádku
Ctrl Y Zrušení řádku
Ctrl Q F Hledání
Ctrl L Hledej další
Ctrl Q A Hledání a nahrazení
Ctrl O W přepínač: automatické formátování
Ctrl O J přepínač: zarovnání vpravo
Ctrl O L Levý okraj
Ctrl O R Pravý okraj
Ctrl B Formátuj odstavec
Ctrl O C Centruj řádek
Ctrl K C Kopíruj blok
Ctrl K V Přesuň blok
Ctrl K P Tisk bloku
Ctrl K W Zápis bloku do souboru
Ctrl K R Čtení bloku ze souboru

Scroll lock

Přepínač: prohlížet / editovat

Datový editor

F1 Nápověda PC FANDu
F2 Přepínač: Nová věta / editace
F3 Hledání věty podle klíče
F4 zkopírování údaje z předchozí věty
F4 uvnitř údaje: změna diakritiky
F5 Přepínače datového editoru
F6 Akce datového editoru
F7 Odskok do číselníku
Tiskopisy: data vystavení, DPH a splatnosti
F8 Označení věty pro výběr
Zaúčtování plateb: dosazení dokladu a data
pohyby zásob: přepočet ceny s/bez DPH
F9 Ulož změny na disk
F10 Nabídka funkcí
Tab Nová věta: jako F7
Editace: jako Shift F3
Shift F1 Rychlý výběr podle aktuálního údaje
Shift F2 Naposledy použitý výběr
Shift F3 Nabídka výběru a jeho parametrů
Shift F4 Zkopírování celé věty / tiskopisu
Shift F5 Změna pořadí vět
Finance: zjednodušený daňový doklad
Shift F6 Tiskové sestavy
Zásoby: zpracování vybraných vět
Shift F7 Jako F7
Shift F8 Označení vybraných nebo všech vět
Pohyby zásob: přepočet celkové ceny na jednotkovou
Shift F10 Detail věty ze seznamu
Shift Tab vyvolání textu (poznámky)
Ctrl F1 Dodatek řádkové nápovědy
Ctrl F3 Skok na větu podle pořadového čísla
Ctrl F5 Vypočítej
Ctrl F7 Vyvolání podřízeného souboru
Ctrl F8 Zrušit označení vybraných nebo všech vět
Ctrl N Vložení nové věty
Ctrl Y zrušení věty nebo podmnožiny
Ctrl U Obnovení obsahu věty
Ctrl š. vpravo Posun věty ke konci souboru
Ctrl š. vlevo Posun věty k počátku souboru
Alt F3 Adresář firem: skok na firmu podle čísla
Tiskopisy: skok na poslední
Alt F5 Kalkulačky (DPH, daň z příjmů, penále aj.)