Problémy s tiskem u programu ÚČTO´2008

 

Hlavní stránka - ÚCTO´2000

Home

Novinky

Ceník

Objednávka

Počet uživatelů

Ztáhněte si demo nebo opravné soubory!

Tipy

 

Program ÚČTO a tisk

 

Známé problémy s tiskem z Účta a návody na jejich odstranění. Většinu problémů s tiskem odstraníte podle tohoto návodu. Některé postupy však vyžadují určité znalosti či zkušenosti. Nejste-li si jisti, poraďte se s odborníkem nebo zavolejte nám.
Zkontrolujte, zda je tiskárna připojena do zásuvky (220 V), správně propojena s počítačem a zapnuta. V případě pochybností si půjčte jiný kabel, případně i jinou tiskárnu.

Přesvědčte se, zda je v tiskárně papír a zda nehlásí chybový stav (např. nedostatek inkoustu). Na některých starších inkoustových tiskárnách nelze tisknout z Účta, není-li nasazena černá tisková hlava (cartridge).

V ÚČTU stiskněte AltF6 a ověřte, zda označení v závorce, např. (LPT1) odpovídá zásuvce (portu), kam je tiskárna skutečně připojena. Nesouhlas opravte volbou Ostatní /Speciality /Nastavení PC FANDu /FANDINST.EXE pro odborníky, dále /Tiskarna a Cislo portu.

Je-li tiskárna typu "jen pro Windows" nebo je připojena na USB port, volte v programu Účto Ostatní /Tiskárna /Nastavit tiskárnu Windows /Windows 1 a /Vyzkoušet; funguje-li dobře, pak /Nastavit. Nevyhovuje-li /Windows 1, vyzkoušejte podobně /Windows 2. Další informace najdete v textu "Tisk ve Windows pomocí programu ÚčtoTisk".

Netiskne-li síťová tiskárna, není asi přiřazena k portu (Účto může tisknout jen do portů LPT1:, LPT2: nebo LPT3:). Postup závisí na operačním systému:

Windows 95/98/Me:

 1. Volte Start /Nastavení /Tiskárny, pravým tlačítkem myši klikněte na vybranou tiskárnu a volte /Vlastnosti /Podrobnosti. Poznamenejte si, co je v poli Tisk do zásuvky (můžete obsah také označit a kombinací CtrlC schovat do schránky). Klepněte na tlačítko /Zachytávat port tiskárny.
 2. V poli Název zařízení zvolte port, který je nastaven v Účtu (pravděpodobně LPT1), v poli Cesta zadejte cestu k síťové tiskárně, kterou jste si poznamenali v bodě 1 (máte-li ji uchovanou, vložte kombinací CtrlV) a zaškrtněte políčko Znovu připojit při přihlášení. Podrobnosti najdete v textu "Účto netiskne na síťové tiskárně". (Další informace.)

Windows NT/2000/XP:

 1. Zjistěte cestu k síťové tiskárně ve tvaru \\počítač\tiskárna.
 2. Volte Ostatní /Speciality /Systémové informace /U.BAT. V tomto souboru aktivujte odmazáním REM příkaz NET USE LPT1: \\PC\TISKARNA kam zapište název volného portu počítače s Účtem (zde LPT1:, dvojtečku uveďte) a místo \\PC\TISKARNA zapište cestu zjištěnou podle bodu 1. Obsahuje-li cesta mezery, dejte ji do uvozovek. Podrobnosti najdete v textu "Windows 2000/NT, účto, síťová tiskárna". (Další informace.)
případně s několika nesmyslnými znaky na začátku. Jde zřejmě o tiskárnu typu "jen pro Windows", nebo připojenou pomocí USB portu. V programu Účto volte Ostatní /Tiskárna /Nastavit tiskárnu Windows /Windows 1 a /Vyzkoušet; funguje-li dobře, pak /Nastavit. Nevyhovuje-li /Windows 1, vyzkoušejte podobně /Windows 2. Další informace najdete v textu "Tisk ve Windows pomocí programu ÚčtoTisk". (Další informace.)
Pod Windows 95/98/Me, typicky při tisku faktury:
Na pracovní ploše Windows volte Start /Nastavení /Tiskárny, ukažte myší na předvolenou tiskárnu a klikněte pravým tlačítkem. Dále volte /Vlastnosti /Podrobnosti (Detaily) /Nastavit port (Nastavení zásuvky). Vypněte parametr "Řadit úlohy systému DOS do fronty" a potvrďte. (
Další informace s obrázky.)

Jiná možnost: Parametr "Řadit úlohy systému DOS do fronty" ponechte zapnutý, pod /Zařazování nastavte Formát dat: RAW.

Při výskytu tučného písma:
Tiskárna je typu HP Deskjet nebo LaserJet, v ÚČTU nastaveno ovládání EPSON. Zvolte správný typ HP-DJ nebo HP-LJ.

Při výskytu kurzívy:
Tiskárna je typu IBM (např. Canon BJC v režimu BJ), v Účtu je nastaveno ovládání EPSON. Zvolte příslušný obecný nebo konkrétní typ (IBM Lat, Canon BJC XXX).

Program Účto neoprávněně hlásí "! Připojte tiskárnu":
(po stisku Enter tiskne dál). Pomůže některý z následujících postupů:
 1. Na pracovní ploše Windows volte Start /Nastavení /Tiskárny, ukažte myší na předvolenou tiskárnu a klikněte pravým tlačítkem. Dále volte /Vlastnosti /Podrobnosti (Detaily) /Nastavit port (Nastavení zásuvky). Zapněte parametr "Řadit úlohy systému DOS do fronty" a potvrďte. Dále zvolte /Zařazování, kde zapněte parametry
  • Zařazovat tak, aby programy ukončily tisk co nejdříve
  • Zahájit tisk po zařazení první stránky
  • Formát dat RAW
 2. V programu Účto volte Ostatní /Tiskárna /Nastavit jinou tiskárnu, pak /Stav /Tiskárny. Na zkratce tiskárny v zobrazeném seznamu stiskněte F10 a volte /Logický port. Stiskněte 2x Esc, volte /Ukončit a Zapsat provedené změny. Po ukončení a novém spuštění Účta se tisk volí F6 jako dříve, avšak nebude se již potvrzovat (! Enter-tisk Esc-zpět se neobjeví). Podrobnosti v textu "Hlášení '! Připojte tiskárnu'".
a je třeba je po tisku "oživit" poklepem myši, případně kombinací LevýAltTab. Způsobují to některé ovladače tiskáren tím, že zobrazují na liště stav tisku. Lze odstranit jen zobrazením ÚČTA v okně (LevýAltEnter) a jeho maximalizací (ve Windows 95/98/Me prostředním ze tří tlačítek v záhlaví okna napravo, ve Windows 2000/XP kliknutím na levý okraj záhlaví okna, volbou /Vlastnosti /Písmo a nastavením vhodné velikosti písma). Podrobněji v textu "Účto při tisku zmizí z obrazovky". (Další informace.)
a na začátku dalšího tisku vyjde prázdná stránka (některé tiskárny HP DeskJet): Zapište do parametru "Zaver. sekvence" (Ostatní /Speciality /Nastavení PC FANDu /FANDINST.EXE pro odborníky - Tiskárna) hodnotu 1B45 (= reset tiskárny).
Faktura s rámečky na tiskárně HP Deskjet nebo LaserJet:
Pro tisk volte druhou volbu shora /-"- HP-LJ a HP-DJ.

Široký deník na papír A4 našíř:
Nemůže se vejít. Čistá šířka tisku je přes 320 mm, k tomu je třeba připočíst okraje. A4 našíř (297 mm) tedy nestačí. Použijte papír A3 našíř, nebo traktorový šíře alespoň 39 cm.

Deník naležato (HP-Laser a HP-DJ), sloupec 30 chybí:
Tiskárna buď není schopna nastavit formát A4 v režimu landscape (HP-DJ 400/420), nebo je nastavena na formát Letter. Je-li to možné, nastavte formát papíru A4 nebo Legal.

Tiskárna obsahuje českou znakovou sadu, ale česky netiskne:
U mnoha tiskáren EPSON a Canon fungují pro nastavení abecedy Latin 2 (PC 852) tyto sekvence v Resetu tiskárny (Ostatní /Speciality /Nastavení PC FANDu /FANDINST.EXE pro odborníky - Tiskárna):

- EPSON: 1B28740300010A001B7401
- IBM: 1B5B54040000000354

Pozor: Tiskárny některých výrobců (Star, Fujitsu...) tyto sekvence "nechápou", dokonce mohou poškodit dosavadní nastavení. Pak je třeba Reset vyprázdnit a tiskárnu znovu nastavit programem (STARSET apod.)

Tiskárna neobsahuje českou znakovou sadu, operační systém Windows 95 nebo vyšší
Zkuste v okamžiku, kdy je sestava k vytištění na obrazovce, stisknout F10 a volit /Tisk /Windows 1 (/Windows 2). Pokud tento způsob tisku funguje, volte Ostatní /Tiskárna /Nastavit tiskárnu Windows a nastavte tu, která vyhovuje. Další informace najdete v textu "Tisk ve Windows pomocí programu ÚčtoTisk". (
Další informace.)

Program ÚčtoTisk (Výchozí tiskárna Windows) netiskne česky
Netiskne nebo "šifruje" česká písmena jako ď, ě, ň, ř, ť, ů.

 1. Je aktivní program Adobe Type Manager, který je součástí instalace produktů jako Adobe Premier nebo Adobe Photoshop. Změňte jeho nastavení na OFF a restartujte Windows.
 2. V souboru WIN.INI v sekci [FontSubstitutes] je předepsána nesprávná náhrada požadovaného fontu. Opravte ji a restartujte Windows.
Normální rozteč řádků je 4.2 mm, t.j. přibližně 24 řádků na 10 cm výšky sestavy. Je-li o hodně větší nebo menší, přidejte do Resetu tiskárny (Ostatní /Speciality /Nastavení PC FANDu /FANDINST.EXE pro odborníky - Tiskárna)
- pro jehličkové a inkoustové Canon, Epson: 1B32
- pro laserové a inkoustové Hewlett-Packard: 1B266C3644
Tučné písmo Elite nebo Condensed se mění na Pica:
Některé tiskárny (EPSON FX850) nedokážou při tučném písmu tisknout menší šířkou. Po volbě Ostatní /Speciality /Nastavení PC FANDu /FANDINST.EXE pro odborníky - Tiskárna nahraďte sekvence pro "mastný" (1B45/1B46) sekvencemi pro "dvojitý" (1B47/1B48). Tučný tisk se tak nahradí dvojím potiskem.

Písmo Condensed nebo i Elite se tiskne jako Pica:
Některé jehličkové tiskárny nedokážou v režimu NLQ tisknout menší šířkou. Přepněte do režimu Draft, případně do Resetu tiskárny (Ostatní /Speciality /Nastavení PC FANDu /FANDINST.EXE pro odborníky - Tiskárna) přidejte pro EPSON 1B7800, pro IBM 1B4900.

Písmo Elite stejně široké jako Pica, někdy také chybí znaky:
Tiskárna je typu EPSON, v Účtu nastaveno ovládání IBM (Canon BJC v režimu BJ). Zvolte typ EPSON.

Laserová tiskárna tiskne užší roztečí a/nebo menším písmem:
V paměti tiskárny zůstalo nevhodné nastavení. Přidejte do Resetu tiskárny (Ostatní /Speciality /Nastavení PC FANDu /FANDINST.EXE pro odborníky - Tiskárna) na konec 1B266B3053 (= primární velikost písma Pica 10 cpi).

Písmena mají různé rozteče ("m" širší než "i"), svislé rámečky jsou rozházeny do stran:
Je nastaveno (z panelu, jiným programem) proporcionální písmo. Vypněte tlačítkem na panelu (bývá označeno PROP nebo PS), případně do Resetu tiskárny (Ostatní /Speciality /Nastavení PC FANDu /FANDINST.EXE pro odborníky - Tiskárna) přidejte pro EPSON 1B7000, pro IBM 1B5000.

Kontakt