Zpět na Tipy


Fakturace jediné položky

Příklad: Uživatel obvykle fakturuje jen smluvně dohodnutou cenu služeb v jediné položce. Všechny potřebné údaje pořizuje v textech hlavičky - položky faktury vůbec nepoužívá.

  Položka  (ceny v Kč)  JednCena  Množství  CelkCena  DPH 
  ------------------------------------------------------------- 
  Na základě výše uvedené objednávky vám fakturuji za provedené 
  účetní práce v lednu 1999 smluvně dohodnutou cenu 7 000 Kč.  
             Celkem k úhradě ........ 7 000 Kč.  
                           =========  
  Nejsem plátcem DPH. Děkuji za spolupráci a jsem s pozdravem - 

Tisk celkové částky vpravo nahoře pak samozřejmě nesouhlasí (Částka 0.00 Kč!) a uživatel chce tento údaj z faktury odstranit. Zbytečný je i řádek s legendou: Položka - (ceny v Kč) - atd.

(1) Fakturace s využitím "rychlé faktury"

Text Fakturace služeb - dvě možnosti popisuje vystavení "rychlé faktury" přímo z platby v souboru financí (první možnost). Program v popisu Položky použije Text platby:

  Položka                     Celková Cena 
  ------------------------------------------------------------- 
  Účetní práce v lednu 1999  ..................  7000.00 Kč 

Případné další podrobnosti je však třeba doplnit v /Poslední sestavě. K odlišení od běžných vlastních faktur "f/..." lze použít specifický "rychlý" doklad, například "r/...".

(2) Fakturace s jednou položkou

Fakturujete-li obvyklým způsobem v nabídce Tiskopisy /Faktura, lze pořizovat nejen Texty v hlavičce, ale i doplňující údaj o Objednávce, Platební podmínky, Vystavil, Telefon apod.

  Položka  (ceny v Kč)  JednCena  Množství  CelkCena  DPH 
  ------------------------------------------------------------- 
  Na základě výše uvedené objednávky vám fakturuji za provedené 
  účetní práce v lednu 1999 smluvně dohodnutou cenu 7 000 Kč.  
                                 
  Celkem k úhradě ......... 7000.00    1    7000.00 Kč   
                                 
  Nejsem plátcem DPH. Děkuji za spolupráci a jsem s pozdravem - 

Výsledek se blíží požadavkům z dopisu uživatele, program "navíc" vytiskne Jednotkovou cenu a Množství.

Výhody obou doporučených postupů

(1) "Rychlý" doklad automaticky uvede Částku platby, při přenosu faktury do financí program zajistí správné zúčtování částky v pohledávce. (Uživatel v našem příkladu nemohl použít /Přenos do financí a pořizoval částku i další údaje dvakrát - v tiskopisu a pak ve financích - s možností chyby v Částce, Datu apod. Postup plátce DPH by byl ještě složitější. Kromě toho v seznamu faktur byly místo fakturované Částky uvedeny jen nuly!)

(2) Uživatel nemohl využívat ani další obvyklé možnosti zpracování položek: vynulování faktury, vynulování množství v položkách, výběr položky k tisku, připojení položek na sběrný tiskopis aj.

Odstranění údaje z tiskopisu (sestavy)

Využijete-li doporučené postupy, bude na faktuře vpravo nahoře uvedena správná Částka. Pokud přesto trváte na odstranění tohoto údaje, upravte používaný tiskopis v nabídce Ostatní /Vlastní sestavy (podle nápovědy 'Vlastní sestavy' a 'Úpravy sestav').