Tipy k programu ÚČTO

 

Hlavní stránka - ÚČTO

Tipy:
Krátké tipy
Zkratkové klávesy
Nevhodné tiskárny

FINANCE
Proforma faktura
Účt. přeplatku poj.
Pořadí platby
Faktury v cizí měně
TISKOPISY
Fakt. 1 položky
Fakturace služeb
Param. tiskopisů
DANÉ
Peněžní dary
Úroky z účtů
MAJETEK
Odpisy majetku
MZDY
Rekapitulace mezd
Param. pojištění
Pracovní smlouvy
Odměna za pohot.
Zkrácený úvazek
Prům. měs. výdělek
Průměry pro dávky
SYSTÉM
Viry
Nový počítač
Psaní zvl. znaků
Speciální instalace

 


ÚČTO´2006

Objednávka

Novinky

Ceník

Stáhněte si

Pokud si myslíte, že již znáte v ÚČTU všechno, zkuste si prohlédnout  zkratkové klávesy.

Pokud kupujete novou tiskárnu, prohlédněte si nevhodné tiskárny pro tisk v ÚČTU.

Řešené problémy týkající se účtování, instalace a ovládání najdete v programu pod volbou: Nápověda /ÚčtoInfo. Odkazy na nové, v programu dosud nezařazené problémy jsou zde.

Podívejte se také sem, najdete zde stránku věnovanou krátkým tipům v programu ÚČTO.

Finance

Jak vystavit nebo účtovat "proforma fakturu" .Tuto otázku dostáváme velmi často a nevíme, jak na ni odpovědět. Co je to "proforma faktura"? Z latinského výrazu "pro forma" lze usoudit, že jde o písemnost, která má znaky (formu) faktury, ale fakturou (daňovým dokladem) není. Co to tedy je?

Jak zaúčtovat přeplatek soc. a zdrav. pojištění - Pokud Vám vznikl přeplatek na sociálním či zdravotním pojištění, zaúčtujte jej stejným Druhem, jako účtujete platby záloh, ovšem s minusem v Částce.

Pořadí platby na bankovním výpisu - Evidence pořadí platby na bankovním výpisu pro uživatele, kterým nevyhovuje ruční dopisování pořadí podle nápovědy 'Příklady -ZaP1', například "b/15,32" (32.platba výpisu číslo 15).

Zaúčtování faktury v cizí měně, kursový rozdíl - V jednoduchém účetnictví během účetního období kursový rozdíl nevzniká, a proto se o něm ani neúčtuje. Kursový rozdíl se zjišťuje k 31.12. a uvede se do uzávěrkových operací jako příjem či výdej s vlivem na zisk (čl.VI, §10 odst.b Postupů vedení JÚ...).

Tiskopisy

Fakturace jediné položky - Text uvádí výhody doporučených postupů fakturace jediné položky (například dohodnuté celkové ceny služeb).

Parametry tiskopisů - Přehled parametrů pro obsluhu a tisk tiskopisů, dopad na chování programu, implicitní hodnoty.

Fakturace služeb - dvě možnosti - Pokud fakturujete jen jednu službu (položku), využijte "rychlou fakturu" v nabídce ShiftF6-doklady financí. K fakturaci dvou nebo více druhů služeb použijte předlohu v tiskopisech.

Daně

Peněžní dary - uplatnění ve výdajích - Druh D-peněžní dary účtujte jako Ostatní výdaje bez vlivu na zisk. Teprve po skončení roku a po porovnání součtu darů se základem daně z příjmů můžete dary v rámci stanovených hranic uplatnit přímo ve formuláři daňového přiznání.

Úroky z účtů v účetnictví a daňovém přiznání - Jak v průběhu roku účtovat v peněžním deníku o úrocích z účtů připsaných bankou, jak zahrnout úroky do daňového přiznání. Vyplacené úroky zvyšují základ daně z příjmů, sražené zálohy se započtou do záloh na daň. O srážky z úroků lze snížit poslední známou daňovou povinnost pro výpočet příštích záloh.

Majetek

Odpisy majetku po změně sazeb - Od roku 1999 se novelou Zákona o dani z příjmů zkracuje doba odpisování investičního majetku zařazeného do druhé nebo do vyšší odpisové skupiny. S předstihem proto upozorňujeme na možné úskalí při uplatnění odpisů v příští roční uzávěrce za zdaňovací období 1999 (budete ji provádět začátkem roku 2000).

Mzdy

Jak vytisknout sestavu rekapitulace mezd se dozvíte zde.

Parametry zdravotního a sociálního pojištění a tarify mezd naleznete zde.

Pracovní smlouvy - Návod k využití vzorů pracovní smlouvy zaměstnance, dohody o vedlejší činnosti nebo dohody o provedení práce, které jsou připraveny v účetnictví fiktivní firmy Stehlík & syn.

Odměna za pracovní pohotovost - Určení sazeb odměny za pracovní pohotovost v osobní evidenci. Zúčtování pohotovosti ve formuláři měsíční mzdy. Podmínky nařizování a odměňování pracovní pohotovosti mají být stanoveny vnitřním předpisem.

Zkrácený úvazek a odvod zdravotního pojistného - Zaměstnanec na zkrácený úvazek s měsíčním výdělkem nižším než minimální mzda (od 1.1.1999 3.250 Kč) musí doplatit 14,5% z rozdílu mezi minimální mzdou a výdělkem.

Průměrný měsíční výdělek - Průměrný měsíční výdělek vychází z průměrného hodinového nebo směnového výdělku, který se však nenásobí počtem odpracovaných hodin/směn v měsíci, ale průměrným počtem pracovních hodin/směn v měsíci.

Průměry pro nemocenské dávky platné od 1.11.1999.

Systém

Zásady ochrany proti počítačovým virům. Přečtěte si desatero prevence a ochrany.

Účto a nový počítač - Popis konfigurace nového počítače a přenos dat. Pokud jste si koupili nový počítač a chcete ze starého přenést program ÚČTO, přečtěte si návod, jak na to.

Zápis zvláštních znaků "\", "{", "}" apod. - Znaky, které nejsou na klávesnici, je možno zapsat pomocí klávesy Alt a jejich kódu. Zde je uveden postup a hodnoty kódu pro většinu potřebných znaků.

Instalace programu odděleně od dat - Popis instalace programu ÚČTO, po které budou data účtovaných firem ukládána do jiného adresáře (na jiný disk) než kde je program.

 Kontakt