Zpět na Tipy


Zápis zvláštních znaků "\", "{", "}" apod.

Kterýkoli znak můžete zapsat jeho kódem takto:

Stiskněte levou klávesu Alt a držte ji stisknutou. Na numerické klávesnici napravo stiskněte postupně číslice kódu, např. pro znak "\" (kód 92) stiskněte 9 a 2 (tyto číslice se nezobrazují). Pusťte klávesu Alt. Znak zadaný kódem se nyní objeví na obrazovce.

Zvláštní znaky a jejich kódy

#

35

;

59

[

91

{

123

$

36

<

60

\

92

|

124

&

38

>

62

]

93

}

125

'

39

@

64

^

94

~

126

Poznámka:
Tento postup platí pro stolní počítače. Na notebooku je postup poněkud odlišný - je třeba předem zapnout numerickou klávesnici, zpravidla klávesou Fn.