Zpět na Tipy


ÚČTO a nový počítač

Nový počítač se zpravidla dodává s Windows 98 a nemá naplněn soubor CONFIG.SYS podle potřeb programu ÚČTO. Otevřete tento soubor např. Průzkumníkem a doplňte jeho obsah tak, aby na začátku byly tyto řádky:

DEVICE=C:\WINDOWS\HIMEM.SYS
DEVICE=C:\WINDOWS\EMM386.EXE NOEMS
FILES=180
DOS=HIGH,UMB

Tak předejdete hlášením "nestačí paměť" a "zvětšit FILES v CONFIG.SYS".

Přenášíte-li ÚČTO na nový počítač, požádejte dodavatele, aby vám z disku starého počítače překopíroval na disk nového počítače adresář C:\UCTO99 (nebo ten, v němž je ÚČTO'99 instalováno) se všemi podadresáři. Na novém počítači pak jen doplníte spouštění programu, jak je popsáno v uživatelské příručce na str. 7 až 9.

Není-li překopírování možné, pak:

1. Na starém počítači
- proveďte zálohu globálních souborů na disketu (Ostatní /Zálohování dat /Kopie globálních souborů),
- proveďte zálohu účetních dat všech účtovaných firem na diskety (Ostatní /Zálohování dat /Kopie na disketu).

2. Na novém počítači
- nainstalujte program ÚČTO'99 (uživatelská příručka str. 6 a další) a spusťte jej; pokud začne "hledáním UCTO98 na disku", vyčkejte, až se objeví rámeček "kde je ÚČTO'98?", stiskněte Esc, potvrďte (Enter) hlášení a volte "3 Opustit převod dat",
- obnovte globální soubory z diskety (Ostatní /Zálohování dat /Obnova dat z kopie /Obnova globálních souborů),
- přejděte do Vlastního účetnictví (Ostatní /Jiná firma /Vlastní účetnictví) a obnovte z diskety jeho data (Ostatní /Zálohování dat /Obnova dat z kopie /Obnova z diskety),
- postupně založte další účtované firmy (Ostatní /Jiná firma /Jiný adresář) a obnovte z disket jejich data stejně jako u vlastního účetnictví.

Poznámky:

1. U nových počítačů bývá instalován systémový ovladač klávesnice, který je lépe pro běh ÚČTA vypnout. Doporučujeme proto do Příkazového řádku napsat C:\UCTO99\UK.BAT a požadovanou českou klávesnici zvolit v programu ÚČTO'99.

2. Do Uživatelské příručky '99 (str. 7 zcela dole) se vloudila chyba: Název souboru s ikonami má být C:\UCTO99\UCTO99.ICO!