Zpět na Tipy


Rekapitulace mezd

Rekapitulace mezd je podobná podrobnému mzdovému listu a sumarizuje nenulové údaje vybraných mezd (tarify a sazby vynechává). Je vhodná například pro kontroly OSSZ, protože uvádí i sociální pojištění placené zaměstnavatelem a pojistné celkem.

Zde nabízíme ke stažení sestavu, která v programu ÚČTO'99 umožní tisk rekapitulace mezd.

Po stažení rozbalte soubor REKAPM.ZIP na disketu nebo do pomocného adresáře, který vytvoříte na pevném disku.

Další postup:

1. Běží-li program ÚČTO'99, vypněte ho.

2. Na disketě nebo v pomocném adresáři spusťte INSTAL.EXE. Nabízený adresář v případě potřeby opravte, aby byl shodný s tím, kde je instalováno ÚČTO'99.

3. Zvolte Aktualizace a potvrďte dotaz (Ano).

4. Ukončete program (Konec), standardním způsobem spusťte program ÚČTO'99 a vyzkoušejte novou sestavu, kterou najdete v nabídce .../Mzdy a zaměstnanci /Archiv (Měsíční mzdy) /Tiskové sestavy /Opis mezd.

Další podrobnosti o instalaci naleznete po rozbalení v souboru CTIME.TXT.