Zpět na Tipy


Jak zaúčtovat přeplatek soc. a zdrav. Pojištění

Příklad: OSSZ vrátila 15.5.1999 přeplatek na sociálním pojištění za rok 1998 ve výši 1457 Kč.

 ---------------------------DatumDPH---Sazba-----BezDaně---------Daň-
 Datum 15.05.99       . .          .      .
 Doklad b/99048                   .      .
  Text vratka soc. pojištění            .      .
  Druh SPP  / V15 soc.pojištění podnikatele -----------------------
 Firma 00902 / OSSZ ČESKÁ LÍPA 1        Částka  -1457.00
 Výkon    / .....              Platba B +Banka 

Při zjišťování zaplacených záloh na sociálním a zdravotním pojištění za rok 1999 pro vyplnění do Přehledu pro OSSZ a Přehledu pro zdravotní pojišťovnu postupujte takto:

(1) Volte Finance /Peněžní deník /Seznam /ShiftF3 /Složená podmínka:
- Období
- Druh = SPP nebo ZPP
- Skupiny /Znaménka /Výdaj

(2) Potvrďte volbu Výběr hotov.

(3) Pomocí ShiftF6 /Seznam pro neplátce sestavu vytiskněte.

Pokud Druhem SPP neúčtujete odvod nemocenského pojištění, lze výsledné částky ze sestav považovat za uhrazené zálohy na sociální (Druh=SPP), případně zdravotní pojištění (Druh=ZPP).