Zpět na Tipy


Pořadí platby na bankovním výpisu

Pokud vám nevyhovuje ruční dopisování pořadí platby, vyzkoušejte tento postup:

(1) Zvolte Finance /Číselníky /Doklady /Editaci číselníku, nastavte kurzor pod bankovní výpisy a založte novou dokladovou řadu (stiskněte CtrlN):

Doklad NázevDokladu      Číslo Platba  +1  Doplnit       Skok
b      bankovní výpisy      15   B      A                 A 
B      pořadí na výpisu      1          A                 A

V seznamu Finance /Závazky a pohledávky /Zaúčtování plateb /Výběr plateb vyhledejte první platbu výpisu a po F7 doplňte pořadí, například "f/99007,b/,B/1". (Účtujete-li nový výpis, přepište znovu Číslo v číselníku na "1".)

(3) Doplňte v platbě Datum zúčtování podle výpisu.

(4) Postupně vyhledejte další platby a pomocí funkce F8 doplňte pořadové číslo ("...,b/,B/2" atd.) i Datum zúčtování.

(5) Po označení pořadí všech plateb výpisu zvolte ShiftF3 /Vybrat podle dokladu /Část dokladu = "B" a doplňte v první platbě podmnožiny F7-odskokem do číselníku také číslo výpisu, například "f/99007,b/18,B/1". Datum zúčtování neměňte!

(6) Šipkou Dolů a klávesou F8 doplňte shodné číslo výpisu v celé podmnožině plateb, například "b/18".

Poznámky:

Kvůli přehlednosti dodržujte jednotné pořadí dokladových řad v Dokladu, například "klíčový doklad - výpis - pořadí - ostatní": vystavené pohledávky: f/99035,b/18,B/32 došlé závazky: v/265,b/18,B/17,F/99044

Při vyhledávání platby v souborech financí volte ShiftF3 /Složenou podmínku, například číslo výpisu "b/15", pořadí na výpisu "B/30", /Výběr hotov.