Zpět na Tipy


Průměry pro nemocenské dávky od 1.10.1999.

Po tomto datu se podle zákona 61/1999 Sb. o nemocenském pojištění mění výpočet nemocenských dávek. Převýší-li denní vyměřovací základ (DVZ) částku 360 Kč, bude se počítat částka 360 Kč v plné výši, z částky nad 360 Kč do 540 Kč se započítá 60 % a k částce přesahující 540 Kč se nebude přihlížet. Maximální započitatelný DVZ se tedy po 1.10.99 zvyšuje z 270 Kč na 468 Kč. Výše nemocenského za kalendářní den a DVZ se bude zaokrouhlovat na celé koruny nahoru.

Příklad: Denní vyměřovací základ zaměstnance je 585 Kč.

Vyplácená nemocenská:
první tři dny... 50% DVZ = 0.50 * (360 + (540-360) * 0.6) = 234 Kč
další dny....... 69% DVZ = 0.69 * (360 + (540-360) * 0.6) = 323 Kč

Pro ÚČTO'99 jsme vypracovali novou sestavu Mzdy a zaměstnanci /Archiv /Souhrnné sestavy /Nemocenské dávky, která je k dispozici v souboru PRUMNEM.ZIP.

Archiv PRUMNEM.ZIP rozbalte do pomocného adresáře.

Úpravu programu provedete následujícím způsobem:

1. V adresáři do kterého jste rozbalili soubor PRUMNEM.ZIP, spusťte instalaci INSTAL. Program nabídne adresář pro instalaci (zpravidla C:\UCTO99). Po instalaci se program sám spustí.

2. Zvolte AKTUALIZACE a potvrďte dotaz (ANO).

3. Ukončete program (KONEC), standardním způsobem spusťte program ÚČTO'99 a vyzkoušejte provedené úpravy.

Další podrobnosti o instalaci naleznete v souboru CTIME.TXT.