Zpět na Tipy


Zkrácený úvazek a odvod zdravotního pojistného

Pracovník na HPP má týdenní úvazek 30 hodin a smluvní mzdu 2500 Kč. Program neumí upravit odvod zdravotního pojištění, a proto je třeba nejdříve ho ručně spočítat a poté opravit předpoklad ve formuláři měsíční mzdy.

1. Zaměstnanec má odvést 114 Kč (2500*0,145*1/3) a dále je dle §3 odst.10 zákona 592/92 Sb. povinen odvést zdravotní pojišťovně prostřednictvím zaměstnavatele pojistné z rozdílu minimálního vyměřovacího základu (minimální mzda) a dosaženého výdělku - (3250-2500)*0.145 = 102 Kč. Celkem tedy 215 Kč. Zaměstnavatel odvede zbytek, který chybí do minimálního pojistného 439 Kč (14,5% z minimální mzdy).

 Odvést celkem   Zaměstnanec   Zaměstnavatel         
   439       114 + 102     224            
 (3250*0.145)           439 - (114 + 102)       

2. Při vyplňování měsíční mzdy přepište skutečný odvod zdravotního pojištění zaměstnance z 147 Kč na 215 Kč (114 + 102).

3. Kontrolu a změnu odvodu zdravotního pojištění při dokončení mzdy odmítněte. Taktéž při následných kontrolách /Tiskové sestavy /Kontroly /Pojistné a daň počítejte s tím, že se zde mzdy pracovníků se zkráceným úvazkem objeví. Nejedná se však o chybu, ale vědomý zásah do odvodů zdravotního pojistného.

4. Poměr odvedeného pojistného pracovníkem a zaměstnavatelem lze zkontrolovat /Tiskové sestavy /Mzdové náklady /Náklady zaměstnavatele.