Zpět na Tipy


Pracovní smlouvy

Vytvořte textový soubor s kopií vhodného vzoru:

(1) Zvolte Ostatní /Jiná firma /Příklad a Ostatní /Kalkulačky /Zápisník. Vyberte si vhodnou předlohu smlouvy nebo dohody.

(2) V tabulce ShiftF6 /Parametry nastavte Tisknout = "N" v řádcích Datum: i Obsah: (Hlavička: na smlouvu patří, nechte "A"). Ve stejné nabídce (Esc) zvolte /Jeden text a /Poslední sestavu.

(3) Zvolte funkci F10 /Zkopírovat do souboru a v předloženém rámečku upravte jméno souboru, například -

C:\UCTO99\SMLOUVA1.TXT

Stiskněte Enter. Hlášení potvrdí vytvoření textového souboru. (Pokud program upozorní, že "Soubor ... už existuje. Přepsat?", použijte jiné jméno souboru.)

Smlouvu zpracujte a vytiskněte:

(1) V kterékoli účtované firmě pak zvolte Tiskopisy /Editaci textu (Enter) a v rámečku vyhledejte soubor SMLOUVA1.TXT (Enter).

(2) S pomocí F10 /Nápovědy ÚČTO (Práce s textem, Formátování textu atd.) napište text pracovní smlouvy.

(3) Určete F10 /Levý okraj při tisku, například "10", a smlouvu vytiskněte (F6).

Chcete-li všechny uzavřené smlouvy archivovat v textových souborech, zkopírujte vzor pro každou smlouvu znovu (SMLOUVA1, SMLOUVA2, SMLOUVA3 apod.). Jinak můžete opakovaně přepisovat jediný vzor a archivovat jen vytištěné kopie smluv.