Zpět na Tipy


Odpisy majetku po změně sazeb

Od roku 1999 se novelou Zákona o dani z příjmů zkracuje doba odpisování investičního majetku zařazeného do druhé nebo do vyšší odpisové skupiny. S předstihem proto upozorňujeme na možné úskalí při uplatnění odpisů v příští roční uzávěrce za zdaňovací období 1999 (budete ji provádět začátkem roku 2000).

Aktuální odpis pro příští roční uzávěrku je ve formuláři majetku (Inventář /Investiční majetek /Formulář) připraven již dnes ve sloupci aktuální odpis - skutečnost. Vlevo je pro porovnání předpokládaný odpis, odpovídající současným legislativním parametrům (Ostatní /Parametry /Zákony /Odpisové sazby a koeficienty).

Ačkoli má program k dispozici správné odpisové sazby, mohl při uzávěrce za rok 1998 dosadit aktuální odpisy 1999 podle loňských sazeb. V takovém případě nesouhlasí předpoklad a skutečnost a před příští uzávěrkou je třeba aktuální odpis opravit.

Po roční uzávěrce za rok 1998 postupujte v každé účtované firmě takto:

1) Investiční majetek /Parametry /Parametry majetku: přesvědčte se, že máte v parametrech správný rok (1999) pro výpočet letošních odpisů; ne-li, opravte jej.

2) Investiční majetek /Tiskové sestavy /Kontrola odpisů: zkontrolujte soulad předpokládaných (OdpisI) a skutečných (AktOdpis) odpisů. Jestliže sestava pouze oznamuje "počet vět: 0", je vše v pořádku a můžete skončit. Jinak program vypíše seznam majetku, u kterého je třeba aktuální odpis opravit. Sestavu vytiskněte (F6-tisk).

3) Investiční majetek /Formulář: podle připravené sestavy opravte změněné aktuální odpisy. Najděte jednotlivé předměty podle čísla (F3-najdi), nastavte kurzor do bloku "aktuální odpis" na údaj Sazba ve sloupci "skutečnost" a dvakrát stiskněte CtrlF4. Prog ram opíše do údajů Sazba a Odpis hodnoty ze sloupce "předpoklad".

4) Investiční majetek /Tiskové sestavy /Kontrola odpisů: znovu zkontrolujte odpisy připravené pro uzávěrku, sestava již bude prázdná ("počet vět: 0").

5) Přehledy /Účetní závěrka /Uzávěrkové operace /Editace s aktualizací odpisů: nakonec opravte součet odpisů v uzávěrkových operacích. Při vstupu do menu program ohlásí "Nesouhlasí odpisy z evidence majetku s odpisy 1999 v uzávěrkových výdajích". Hlášení opustíte Esc, v uzávěrkových operacích nastavíte kurzor na větu "odpisy hmotného investičního majetku" (Datum 31.12.1999, Typ H) a klávesami F10 (převzít odpisy), Enter (/Hmotný IM), A (Ano) aktualizujete údaj Částka.

Data jsou nyní připravena pro roční uzávěrku i pro přiznání k dani z příjmů za rok 1999.

Majetku odpisovaného v první odpisové skupině (počítače, automobily) se problém netýká, zde se doba odpisování (4 roky) nezměnila. Uzávěrku za rok 1999 již budete provádět pod novou verzí programu účto 2000. Do upgrade chystáme kontroly a další novinky, které uvedený problém vyřeší pohodlněji.