Krátké tipy programu ÚČTO

Hlavní stránka - ÚCTO´2000

Home

Novinky

Ceník

Objednávka

Počet uživatelů

Ztáhněte si demo nebo opravné soubory!

Tipy

Zde jsme pro Vás připravili několik krátkých tipů pro program ÚČTO.

 

Účtujete cizí měny?

Pak Vám nabízíme kontakt na Ing. Truněčka ( www.volweb.cz/trunecek ), tel. 0439/807178 nebo 0602/464416, který vytvořil doplňkový program k ÚČTU Práce s cizími měnami. Modul umožňuje sledovat pohyb na devizovém účtu a ve valutové pokladně, počítá kurzové rozdíly k 31.12. atd. Doplněk stojí 1000 Kč bez DPH a instaluje se přímo do ÚČTA.

F4 - změna diakritiky

Neumíte z klávesnice zadat některé znaky s diakritikou, např. ü, Ů, ô?

Napište písmeno bez diakritiky, přesuňte na něj kurzor a stiskněte několikrát F4. Program nabídne všechny varianty diakritických znamének, např. u ú ů ü. Tuto vlastnost můžete použít v textovém i datovém editoru.


Množství 1.000 na faktuře

Fakturujete zboží a služby v celých jednotkách (ks, hod) bez desetinných míst?

Potom nastavte v parametrech tisku faktury "počet desetinných míst množství" na nulu. V sestavě vystoupí 1 ks místo 1.000 ks.


Více OSVČ v jednom účetnictví

Účtujete sociální a zdravotní pojistné více OSVČ v jedné firmě?

Pak můžete pro každou osobu doplnit do číselníku druhů (Finance /Číselníky /Druhy) jeden druh pro sociální a jeden pro zdravotní pojištění, např. ZP1, ZP2, ZP3 a SP1, SP2, SP3. - Co tato úprava umožní:

1) Vybírat platby jedné OSVČ bez nutnosti používat složenou podmínku.

2) Ve výběrových sestavách (Jeden druh v Přehledech), vybírat platby jedné OSVČ přes hranici roku a bez ohledu na uzavřená období.

3) Požadavku vašeho finančního úřadu, aby platby určité osoby nebyly zahrnuty do tohoto účetnictví, vyhovíte úpravou jednoho údaje v číselníku druhů: přepsáním údaje "Sloupec" z "15" (Výdaje) na "28" (Ostatní výdaje).


Jak urychlit tisk?

Používáte-li Windows 95/98, ověřte si, zda nelze tisk z vaší tiskárny urychlit.

A. Na pracovní ploše Windows volte /Start /Nastavení /Tiskárny, ukažte myší na předvolenou tiskárnu a klikněte pravým tlačítkem. Dále volte /Vlastnosti /Detaily (Podrobnosti) /Nastavení zásuvky (portu). Kliknutím levého tlačítka myši zrušte parametr Řadit úlohy systému DOS do fronty a klikněte na OK.

B. V ÚČTU volte Ostatní /Speciality /Nastavení PC FANDu /FANDINST.EXE pro odborníky /Tiskárny a stiskněte 5x Enter. Pokud parametr Timeout nebude mít hodnotu 255, tak ji nastavte.


V Přehledu schází variabilní symbol

Pokud v Přehledu o vyměřovacích základech... pro zdravotní pojišťovnu schází variabilní symbol (VS), volte ve mzdách Ostatní /Parametry /Zdravotní pojišťovny a zkontrolujte, zda v údaji Doklad je správně uvedena zkratka VS a IČO ve tvaru "v/IČO". Pokud je zápis v pořádku, a přesto v sestavě VS nevystupuje, volte Ostatní /Parametry /Tiskopisy /Příkaz k úhradě a zkontrolujte parametr zkratka variabilního symbolu v Dokladu. Pokud stejný problém vznikl v Přehledu o vyměřovacích základech... pro OSSZ, volte ve mzdách Ostatní /Parametry /Tiskové sestavy a zkontrolujte parametr variabilní symbol u OSSZ.


Tisknete na DeskJet nebo Laser

Pokud vlastníte tiskárnu HP LaserJet, HP DeskJet nebo kompatibilní, nepokoušejte se tisknout fakturu z nabídky ... /Tisk /Faktura s rámečky nebo Úsporný tisk. Tyto volby nejsou určeny pro vaši tiskárnu. Pro tisk s rámečky použijte volbu -"- HP-LJ a HP-DJ. Toto doporučení platí i pro tisk Dodacích listů, Objednávek a Příkazu k úhradě.


Příkaz k úhradě: nevystoupí variabilní symbol

Pokud při tvorbě příkazu k úhradě ze závazků a pohledávek nevystupuje správně variabilní symbol (např. místo čísla dodavatelské faktury se objeví celý obsah údaje Doklad - b/,F/99056,v/333), volte Ostatní /Parametry /Tiskopisy /Příkaz k úhradě/ a do parametru zkratka variabilního symbolu v Dokladu doplňte písmeno, které pro variabilní symbol používáte. Upozornění: jako zkratky variabilního či konstantního symbolu nepoužívejte písmena, která jsou již vyhrazena pro dokladové řady v číselníku dokladů, např. V - výdajové doklady.


Nefunguje desetinná čárka?

Používáte-li Windows 95/98 a místo desetinné tečky se objevuje čárka, pak doporučujeme ÚČTO spouštět pomocí dávkového souboru UK.BAT, který je připraven v adresáři UCTO2002. Postup úpravy - pravým tlačítkem myši klikněte na ikonu ÚČTA, levým tlačítkem volte Vlastnosti /Program, upravte Příkazový řádek (např.c:\ucto2002\uk.bat) a vše potvrďte OK. Výběr vhodného obložení klávesnice proveďte z nabídky Ostatní /Speciality /Nastavení PC FANDu /Konfigurační program /Klávesnice. Pokud chcete mít klávesy rozmístěné jako na psacím stroji, volte klávesnici Českou.


Rychlý pohyb ve formuláři mzdy

Potřebujete se ve formuláři mzdy rychle přesunout na jiný údaj (třeba až na druhou obrazovku)?

Místo zdlouhavého posunování kurzoru šipkami použijte funkci AltF3-skok. Cíl vyberete horkou klávesou z menu a kurzor se hned přemístí na požadované místo.

Stejná možnost je ve formuláři osobní evidence a v hlavičkách tiskopisů.


Změna odběratele faktury AltF7

Potřebujete v hlavičce faktury změnit odběratele?

Místo obvyklého nastavení kurzoru na údaj Odběratel a F7-číselník použijte rychlejší funkci AltF7-firma, která bez ohledu na pozici kurzoru vyvolá vždy adresář firem.


Jak vytisknout adresu v deníku

Potřebujete z peněžního deníku vytisknout adresu firmy?

Přejděte do detailu adresy klávesou ShiftF10-detail (z formuláře deníku odkudkoliv, v seznamu musíte nastavit kurzor na NázevFirmy). Po ShiftF6-adresa následuje menu s nabídkou tisku adresy ve všech formátech (štítek, obálky, ...).


Proplácení faktur obratem

Proplácíte došlé faktury bez ohledu na datum splatnosti hned po obdržení?

Potom je výhodné nastavit ve Finance /Parametry /Editace: Závazky a pohledávky - podrobný formulář na Ano. Hned při pořízení závazku zadejte Příkaz=A. Platba tak bude připravena k proplacení a před vystavením příkazu k úhradě můžete přeskočit obvyklý /Výběr plateb.


Jak obnovit volný text: CtrlU

Volný text (poznámku v deníku nebo v adresách, dopis, text na začátek a konec faktury) lze až do chvíle, než ho opustíte Esc, vrátit do původního stavu před zahájením editace klávesou CtrlU.


Jak obnovit řádek : CtrlQ - CtrlL

Jestliže v textovém editoru změníte řádek textu a chcete ho vrátit do původního stavu, použijte funkci CtrlQ-CtrlL (obnov řádek). Řádek lze obnovit jen do té doby, dokud ho neopustíte kurzorem. Potom se řádek zapíše do textu a 
původní obsah je ztracen.


ShiftF10 - detail podle kontextu

Víte, že klávesa ShiftF10-detail má několik funkcí?

Zobrazí buď detail právě editované věty nebo detail adresy podle toho, na kterém údaji se nachází datový kurzor. Např. v seznamu peněžního deníku: z NázvuFirmy ShiftF10 přejde do detailu adresy, z ostatních údajů do detailu věty deníku. Podobně v pohybech zboží (detail položky číselníku zásob nebo adresa firmy), seznamu faktur (detail faktury nebo adresa odběratele), seznamu mezd (detail mzdy nebo osobní karta) atd.


Seřazení textů v číselníku

Číselník textů si můžete seřadit podle abecedy tímto postupem: stiskněte F6, volte /Třídit, v rámečku "vyberte údaje pro třídění" označte klávesou F2 údaj Text a stiskněte Enter. Kde se po F6 volba /Třídit neobjeví (např. v Tiskopisech), je možno pořadí změnit jen přesouváním jednotlivých řádků pomocí kombinace CtrlŠipkaDoleva nebo CtrlŠipkaDoprava.


Pořízení absence v měsíčních mzdách

Mzdy a zaměstnanci /Měsíční mzdy /Mzdy ve formuláři E

Zapomenete-li pořídit absenci předem, můžete to napravit při pořizování měsíční mzdy: po zadání čísla zaměstnance a měsíce (ale před Odpracovanými dny) stiskněte CtrlF7 a volte /Absence. Pořiďte absence tohoto zaměstnance v tomto měsíci, stiskněte Esc a pokračujte v pořizování měsíční mzdy.


Podprogramy se též upgradují

Ostatní /Vlastní programy »
Ostatní /Vlastní sestavy P

Používáte podprogramy jiných firem navazující na účto?

Potom mějte na paměti, že po upgrade účta budete muset upgradovat i navazující programy. Kvůli novým deklaracím a dalším interním změnám nemusí být původní podprogramy pod novými verzemi účta funkční. Totéž se týká i upravených vlastních sestav.


AltF3 - skok na adresu

Potřebujete v adresáři firem (formulář, seznam, hledání adresy) odskočit na firmu se známým Číslem?

Použijte funkci AltF3-skok. Po zadání čísla se přemístíte na požadovanou firmu bez ohledu na právě nastavené pořadí vět (ShiftF5).


Parametry výběru

Hledáte v datech pomocí funkce ShiftF3-výběr?

V dlouhém souboru bude možná rychlejší hledat od konce souboru místo od začátku. Hledáte-li jen jednu větu, je vhodné hned vypnout podmnožinu, která znemožňuje pohyb šipkami po ostatních větách. Při zjemňování výběru je třeba novou podmínku k původní připojit, ne přepsat. Někdy hledáte větu splňující jen jednu ze zadaných podmínek, ne všechny najednou. - Všechny uvedené vlastnosti nastavíte v /Parametrech výběru.


ShiftF3 - přerušit hledání

V dlouhém souboru použijete ShiftF3-výběr a nechcete čekat na nalezení první věty splňující podmínku?

Pak stačí přerušit hledání libovolnou klávesou (na dotaz přerušit hledání? odpovězte Ano). Kurzor zůstane na místě a sami volíte další postup, např. hned tisknete sestavu ShiftF6, hledáte první větu od konce místo od začátku (CtrlPgDown, šipka nahoru) apod.


Jak účtovat vratku pojistného?

Vrácený přeplatek sociálního či zdravotního pojištění zvyšuje základ daně z příjmů. Proto ho zaúčtujte se stejným Druhem, jako účtujete platby záloh (SPP, ZPP), ovšem s mínusem v Částce.


Uplatnění daru do výdajů

Chcete uplatnit poskytnuté dary do daňových výdajů?

Při splnění podmínek §15 (8) zákona 586/1992 Sb. o dani z příjmů doplňte hodnotu daru(-ů), která je v rozmezí 2-10% základu daně, minimálně však 1000 Kč, do řádku 147 daňového přiznání typu B (za rok 1998).

Hodnotu daru(-ů) v žádném případě nedoplňujte do uzávěrkových operací, kde by se nesprávně načetla do uzávěrkových operací sloupce 16.

Jestliže dary platíte z firemní pokladny nebo bankovního účtu, platbu zaúčtujte v deníku s druhem D (peněžní dary) do sloupce 27 (ostatní výdaje bez vlivu na zisk).


Tisk stran od - do

Potřebujete vytisknout jen některé stránky?

Příklad: Přestala tiskárna tisknout na 23. stránce peněžního deníku?

Nechte si příslušnou sestavu deníku zobrazit na monitoru. Přejděte z Financí do nabídky Tiskopisy /Poslední sestava a stiskněte F10. Vyberte Tisk stran od-do a do nabízeného okna zapište od: 23 - do: 9999. Vytiskněte zbytek deníku, včetně pokažené strany 23.


Pořadí v sestavách osobní evidence

Volba: Zaměstnanci /Seznam pracovníků /ShiftF6-sestavy »

Víte, že některé sestavy z osobní evidence můžete tisknout v abecedním pořadí podle příjmení zaměstnanců?

Stačí před tiskem z datového editoru zvolit ShiftF5-pořadí /podle příjmení. Potom v ShiftF6-sestavy program zachová pořadí nastavené v editoru.


Pořadí ve mzdových sestavách

Volby: Měsíční mzdy /Tiskové sestavy »
Měsíční mzdy /Pořadí mezd »

Ve mzdových sestavách, kde není potřeba součtovat a třídit, vystupují mzdy v pořadí podle datového souboru.

Chcete-li např. tisknout výplatní pásky v abecedním pořadí podle příjmení, seřaďte nejprve mzdy volbou Pořadí

 

Kontakt