Zpět na Tipy


Fakturace služeb - dvě možnosti

Fakturace služeb - faktura s jednou položkou:

Pokud fakturujete jen jednu službu (položku), využijte "rychlou fakturu" v nabídce ShiftF6-doklady financí.

(1) Zvolte Finance /Závazky a pohledávky /Formulář a pořiďte platbu (jestliže jde o platbu v hotovosti, pořiďte ji přímo do peněžního deníku):

 -------Vystaveno-Splatnost---DatumDPH---Sazba-----BezDaně---------Daň-
    15.06.98 29.06.98  15.06.98   22%   625.00   147.50
 Doklad f/98067,b/             5%     .      .
  Text údržba 2.5 hod x 250,- Kč      0%     .      .
  Druh PS  / P10 prodej služeb     -----------------------------
 Firma 00201 / GYMNÁZIUM ČESKÁ LÍPA 1       Částka   762.50
 Výkon    / .....                Platba B +Banka
 ----------------------------------------------------------------------

Sazbu a počet hodin uveďte v údaji Text. K výpočtu fakturované částky BezDaně lze využít CtrlF5-kalkulačku a CtrlF4-přenos výsledku do údaje. Sazbu DPH stanovte podle Přílohy č.2 k Zákonu o DPH (seznam služeb v základní sazbě).

(2) Klávesou F2 vraťte kurzor do formuláře platby a zvolte ShiftF6 /Jeden doklad /Rychlá faktura (nebo variantu /HP-Laser a HP-DJ).

(3) Pokud je to nutné, můžete v /Poslední sestavě fakturu před tiskem upravit nebo doplnit.

Účtování podobných plateb si usnadníte použitím F10 /Schránky nebo souboru /Opakovaných plateb. Postupujte podle stejnojmenných hesel v nápovědě. (Kvůli udržení souvislé řady standardní fakturace služeb v tiskopisech je možné založit specifický typ dokladu.)

Fakturace služeb - předloha faktury:

Pokud fakturujete dva nebo více druhů služeb, využijte předlohu v tiskopisech.

(1) Zvolte Tiskopisy /Fakturu /Seznam předloh a založte novou předlohu (F2).

(2) V předloženém detailu tiskopisu přepněte editor klávesou F10 do položek a připravte si úplný ceník služeb, které poskytujete:

  • Položka>>   JednCena Množství Jedn CelkCena Kód DPH% 
  ------------------------------------------------------------- 
  • údržba...    250.00   1.000  hod  250.00  Z  22% 
  • oprava...    300.00   1.000  hod  300.00  Z  22% 
  • montáž...    320.00   1.000  hod  320.00  Z  22% 
  • doprava     12.00   1.000  km   12.00  Z  22% 
   apod.                            

Sazbu DPH stanovte podle Přílohy č.2 k Zákonu o DPH (seznam služeb v základní sazbě).

(3) Tuto předlohu pak opakovaně zpracujte obvyklým způsobem: F8-výběr potřebných položek, oprava Množství (odpracovaných hodin a ujetých km), úprava údajů /Hlavičky, /Tisk vhodné varianty tiskopisu, přenos platby do financí a přenos hotového tiskopisu do souboru faktur.