Zpět na Tipy


Úroky z účtů v účetnictví a daňovém přiznání

Účtuje se jen o úrocích

a) z běžných účtů určených k podnikání (BÚ)

b) z vkladových účtů zahrnutých v obchodním majetku poplatníka (VKL) úroky z osobních účtů, ze soukromých termínovaných vkladů apod. se v účetnictví ani v daňovém přiznání neobjeví

1) připisování úroků bankou

a) BÚ: banka připisuje celý úrok nesražený o daň

b) VKL: banka sráží z připsaného úroku 15%, od roku 1998 už to ale není srážková daň, ale záloha na daň

poznámka: z toho plyne, že termínované vklady jsou pro firmu s vyšším základem daně nevýhodné, je třeba je vyvést z obchodního majetku; naopak firma ve ztrátě úroky nakonec vůbec nedaní

2) úroky v účetnictví - použijeme tyto druhy z číselníku druhů:

PKM - "příjem z kapitálového majetku", sloupec 21 (ostatní příjmy bez vlivu na zisk) PKM je sice zdanitelný příjem, ale podle §8 (příjmy z kapitálového majetku), zatímco v deníku účtujeme o příjmech z §7 (podnikání)

PKS - "PKM - srážka daně u zdroje", sloupec 24 (platba daně z příjmů, výdaje bez vlivu na zisk) jak zaúčtovat připsání úroků bankou do peněžního deníku

a) BÚ: jedna věta s druhem PKM

b) VKL: dvě věty s druhy PKM, PKS; některé banky připisují úrok snížený o srážku jednou částkou, daň je na výpisu uvedená v textu položky

3) úroky v daňovém přiznání souhrn všech úroků PKM uvedeme v ř.98 (4.oddíl, §8, str.4 dole) v programu použijeme tabulku Kapitál, je možné rozepsat jednotlivé účty do zvláštních řádků, podklady zjistíme z účetnictví složenou podmínkou (Druh PKM & Doklad obsahuje zkratku dokladové řady & Období) v oddíle 3 daňového přiznání (§7) se úroky neobjeví sražené zálohy PKS uvedeme v ř.179 (14.oddíl, str.8 nahoře), částku zjistíme v deníku (Druh PKS & Období)

4) poslední známá daňová povinnost pro stanovení příštích záloh na daň použijeme nový tiskopis "Příloha k přiznání k dani z příjmů fyzických osob pro snížení celkové daňové povinnosti pro výpočet záloh..." č.25 5489 MFin 5489 vzor č.1: ř175 Daň celkem - ř175a Sražená daň z úroků = ř175c Rozdíl řádků; podle výše částky v ř175c vypočteme např. čtvrtletní zálohovou povinnost (1/4 zaokrouhlená na stokoruny nahoru)

Poznámka pro dlouhodobé uživatele účta:

v dřívějších verzích programu jsme používali odlišnou metodiku a druh PKM řadili mezi zdanitelné příjmy. Nyní doporučujeme v číselníku druhů původní sloupec 11 změnit na 21 (příjmy bez vlivu na zisk). Úroky sice podléhají dani z příjmů (podle §8 příjmy z kapitálového majetku), ale jejich zdanění je až záležitost daňového přiznání, v deníku účtujeme o příjmech z podnikání podle §7. Výhodou nového řešení je odstranění problémů s výkazem příjmů a výdajů, vyměřovacím základem zdravotního a sociálního pojištění, základem pro výdaje paušální částkou apod. Zde všude by byly příjmy z kapitálového majetku navíc.