Zpět na Tipy


Peněžní dary - uplatnění ve výdajích

Podle Zákona o daních z příjmů, § 15 (8), může fyzická osoba od základu daně z příjmů odečíst hodnotu darů obcím a právnickým osobám na kulturu, školství, na účely sociální, humanitární, charitativní apod., a fyzickým osobám provozujícím školská a zdravotnická zařízení a zařízení na ochranu opuštěných zvířat nebo ohrožených druhů zvířat, pokud součet darů ve zdaňovacím období přesáhne 2 % základu daně nebo dosahuje aspoň 1.000 Kč. Lze odečíst nejvýš 10 % základu daně. (Odběr krve bezpříspěvkového dárce se oceňuje jako dar 2.000 Kč.)

(1) Peněžní dary v číselníku druhů

V průběhu roku účtujte peněžní dary podle § 15 (8) do deníku jako Druh operace "D", který je v číselníku připraven (Finance /Číselníky /Druhy /Druhy podle zkratek):

Druh NázevDruhu Sloupec Skupina Platba DPH

D peněžní dary 27 Ostatní výdaje B N
           

Pomocné údaje Druhu nevyplňujte.

(2) Zjištění hodnoty darů ve výběrové sestavě

Po skončení roku zvolte Finance /Peněžní deník /Tiskové sestavy /Období a určete hranice účetního období, například Od 01.01.1999 Do 31.12.1999.

Ve stejné nabídce zvolte Druhy /Jeden druh a v číselníku vyberte D-peněžní dary. Sestava uvádí celkový roční součet darů.

(3) Uplatnění darů v daňovém přiznání Zvolte Ostatní /Daň z příjmů /Výpočet daně typ B /Seznam poplatníků daně (výběr poplatníka), ShiftF10-formulář - a v řádku 147-hodnota daru na straně 4/6 pořiďte zjištěný součet darů v odčitatelných položkách. Přitom dodržte ustanovení § 1y5 (8)!

Příklad: Základ daně (příjmy - výdaje) = 412.645 Kč.

Součet peněžních darů nižší než 1.000 Kč nelze uplatnit.

Peněžní dary 1.000 až 41.264 Kč uplatněte v plné výši.

Pokud součet peněžních darů přesahuje 10 % základu daně, smíte uplatnit pouze 41.264 Kč. Dary nad tuto hranici poskytujete z vlastních prostředků bez možnosti úlevy na dani!

Poznámka: V ročním vyúčtování daně zaměstnanců postupujte podobně (/Zaměstnanci /Roční vyúčtování /Formulář, údaj Dary).