4x CZECH MADE!!! JEDNODUCHÉ ÚČETNICTVÍ (daň. evidence) 4x CZECH MADE!!!
ÚČTO´2008

  

Nová verze programu ÚČTO´2008 splňuje všechny podmínky pro vedení "Daňové evidence", která nahrazuje jednoduché účetnictví od roku 2004

 

Chcete být informován o novinkách na našich stránkách?
Pak napište Váš e-mail: a Vaše jméno (firmu):

 


 

Objednávka

Novinky

Tipy

Ceník

Stáhněte si

 


Hledat neplatiče:


(c) 1996 Aplikace Monitoring platební kázně

Firma Tichý a spol. se již odroku 1992 plně věnuje vývoji a distribuci programu pro vedení jednoduchého účetnictví podnikatelů. V průběhu této doby firma reagovala na změny legislativy a rozšířila program o další agendy (fakturace, zaměstnanci a mzdy, korespondence, evidence DPH, daňová přiznání)

 Poslední verzi účta používá více než 30 tisíc registrovaných uživatelů, což z něj dělá nejprodávanější účetní systém v ČR!

Již od distribuce prvních verzí programu věnují značnou pozornost také zajišťování služeb pro uživatele. Samozřejmostí je poskytování telefonických a písemných konzultací. Součásti dokumentace k programu je také Zpravodaj pro uživatele s informacemi o pořádaných školeních, nabídkou programů, které doplňují ÚČTO a kontakty na desítky firem, které nabízejí uživatelům programu další služby (školení, úpravy tiskových sestav, navazující programy).

Program ÚČTO´2008 je zpracován podle platných postupů vedení jednoduchého účetnictví a je určen plátcům i neplátcům DPH. Každý program je multiverze - počet účtovaných firem není omezen. Program tvoří ucelený systém ekonomických agend, které na sebe v programu navazují tak, aby bylo možné jednou pořízená data efektivně využívat.

Program automatizuje nebo podstatně usnadňuje vedení daňové evidence a dalších agend podnikatele, jako jsou evidence a odpisování majetku, zásoby, fakturace, personalistika a mzdy, obchodní korespondence, daňová přiznání (DPH, daň z příjmů).

Program používají živnostníci, obchodníci, zemědělci, stavební firmy, autodopravci, servisy a opravny, cestovní i realitní kanceláře, hotely a restaurace, vydavatelství, účetní firmy a daňoví poradci, lékaři, právníci, laboratoře, optici i lékárny, církevní společnosti, městské úřady, školy, zájmové organizace aj.

Účto je jeden z nejoblíbenějších a nejrozšířenějších programů ve své kategorii. Mezi jeho přednosti patří zejména:

  • stabilita a spolehlivost programu prověřená dlouholetým používáním u mnoha zákazníků

  • nenáročnost na technické vybavení, účto lze úspěšně provozovat i na starších a levnějších počítačích

  • jednoduché ovládání podporované rozsáhlou nápovědou a podrobnou uživatelskou příručkou

  • vynikající servis, bezplatné telefonické i písemné konzultace, firemní Zpravodaj a další služby pro registrované uživatele

  • uživatelské úpravy tiskových sestav a nabídka doplňkových programů

  • uživatelsky přístupné nastavování legislativních parametrů umožňuje okamžitě reagovat na změny v zákonech

  • rozsáhlá síť spolupracujících firem, které poskytují služby a školení uživatelům účta

  • účtování a zpracování daňových přiznání pro neomezený počet firem bez dalších příplatků

  • každoroční upgrade za výhodnou cenu

 

Czech Mate Náš program získal již čtyřikrát známku ověřené kvality Czech Made a v anketách českého tisku VOLBA získal opakovaně první místo v kategorii Účetní systém.

Základní funkce programu

Finance - obsahují vedení peněžního deníku, závazků a pohledávek a evidenci DPH. K dispozici je tisk peněžního deníku v několika variantách i výpočet daňového přiznání DPH včetně úřady požadovaných záznamů. Nově je možný přímý tisk formuláře DPH a bez přepisování jeho odevzdání na finančním úřadě! Výsledný peněžní deník je členěn do 30 sloupců. V souladu s předpisy je možné opravovat nebo rušit jakýkoliv účetní zápis (zakázáno je pouze rušení vět v peněžním deníku). Všechny opravy v peněžním deníku se automaticky evidují v protokolu oprav.

Inventář - nabízí evidenci investičního majetku, drobného hmotného majetku, sklady zboží, materiálu a výrobků s vazbou na montážní listy. Program podporuje přenos pohybů inventáře do financí a tiskopisů. Např. při prodeji zboží je možné vystavit fakturu a jedním příkazem ji přenést do knihy pohledávek.

Přehledy - zahrnují povinné sestavy účetní závěrky (Výkaz příjmů a výdajů, Výkaz o majetku a závazcích) a řadu dalších sestav, které poskytují souhrnný přehled o podnikatelských aktivitách firmy. Přehledové sestavy a grafy umožňují program vytvářet pro uživatele zadané období, které může zahrnovat i několik let.

Tiskopisy - tato část programu obsahuje adresář odběratelů a dodavatelů, obchodní korespondenci a často používané tiskopisy - faktury, poštovní poukázky, dodací listy, objednávky, příkazy k úhradě a vyúčtování cesty. K dispozici je vždy několik variant tiskových výstupů, které je možné uživatelsky upravovat.

Ostatní - zde jsou soustředěny instalační parametry, přechod k dalším účtovaným firmám a volání samostatných podprogramů Mzdy a Daňové přiznání pro daň z příjmu. Mzdová evidence je řešena nejen pro potřeby malých organizací do 25 zaměstnanců, ale i pro organizace nad 25 zaměstnanců.. Při výpočtu je možné kombinovat hodinovou, měsíční a úkolovou mzdu. Výpočet zdravotního a sociálního pojištění i záloh na daň z příjmu provádí program automaticky včetně ročního zúčtování. Program dále obsahuje instalační parametry, provedení roční uzávěrky, výpočet daně z příjmů, zálohování a obnovu dat i řadu dalších potřebných funkcí.

Zpět na začátek

Popis práce s programem

Účtování probíhá v oknech a podle zadávaných kódů, s možností výběru z číselníků. Ve všech číselnících je možné editovat a tím si vytvářet vlastní účetní vazby. Při vytváření účetních zápisů se velmi úzce spolupracuje s databází odběratelů a dodavatelů. Účetní zápisy u plátců DPH program urychluje tím, že ze zadané částky bez daně v kolonce příslušné sazby vypočítá daň i celkovou částku. Na místech, kde je to možné, nabízí program uživateli předpokládané hodnoty údajů, které pak stačí pouze potvrdit. Přenosy dat mezi jednotlivými oddíly i v jejich rámci jsou řešeny s maximálním ohledem na úsporu práce.

Program obsahuje také uživatelsky přívětivý aparát pro hledání v pořízených datech a generátor tiskových sestav a grafů. Výstupy peněžního deníku, výkazu majetku a závazků, příjmů a výdajů, knihy faktur a evidence DPH i evidence ostatní odpovídají platným předpisům i běžným uživatelským nárokům. Součástí programu je i výpočet a tvorba daňového přiznání k dani z příjmů a DPH. Obě přiznání je možné tisknout na čistý papír, přiznání k DPH i na normalizovaný tiskopis.

Zpět na začátek

Proč právě program ÚČTO?

ÚČTO´2008 umožňuje komplexní vedení firemní agendy

- zákonem předepsaná agenda o peněžním hospodaření a majetku
- evidence DPH, mzdy pro zaměstnance, výpočet daně z příjmu
- adresář odběratelů a dodavatelů, obchodní korespondence
- tisk běžných formulářů (faktura, objed
návka, příkaz k úhradě)

ÚČTO´2008 Vám ušetří spoustu času

- vícenásobně používané údaje zadáváte jenom jednou
- možnost automatizace pravidelných plateb
- automatická kontrola zadávaných údajů vyloučí případné chyby

ÚČTO´2008 Vám poskytne dokonalý přehled

- podklady pro kontrolu finančním úřadem jsou okamžitě k dispozici
- můžete sledovat hospodářské výsledky podle mnoha hledisek
- v desítkách tiskových sestav a grafů najdete odpověď na každou otázku

ÚČTO´2008 je nová verze osvědčeného účetního programu

- podle posledních údajů si již program zakoupilo již více než 29 000 uživatelů!
- při změnách zákonů nabízíme registrovaným uživatelům aktualizovanou verzi programu

ÚČTO´2008 je určen pro

- drobné a střední podnikatele, kteří mají zájem vést kompletní firemní agendu na počítači
- firmy zpracovávají účetní agendu (počet účtovaných firem není omezen)

 Zpět na začátek

Kontakt