PODVOJNÉ ÚČETNICTVÍ STEREO
kompletní ekonomický systém podniku verze 16 

Pokud objednáte program přes náš on-line formulář, obdržíte od nás slevu ve výši 300 Kč !!!
 

Chcete být informován o novinkách na našich stránkách?
              Pak napište Váš E-mail: a vaše jméno (firmu):
         

Hlavní stránka - STEREO
 


 

Objednávka

Ceník

Tipy

Stáhněte si

 

Hledat neplatiče:


Aplikace Monitoring platební kázně

1. základní informace o programu
2. Instalace a spuštění
3. Kde najdete další informace


 Základní informace o programu

          STEREO je program pro vedení kompletní administrativní agendy malých a středních firem, účtujících v soustavě podvojného účetnictví. Je určen hlavně pro podnikatelské subjekty, ale i pro rozpočtové organizace, politické strany apod.
Základní verze umožňuje vedení neomezeného počtu firem na jednom počítači s možností rozšíření na multiverzi pro více počítačů nebo LAN verzi. Umožňuje vést účetní agendu včetně evidence DPH, evidenci majetku, zboží a materiálu na skladech, mzdovou agendu a vyřizovat korespondenci. Vyniká jednoduchostí a značným komfortem ovládáni, obsahuje nástroje pro snadné přizpůsobení vstupu a výstupu požadavkům uživatele. Pracuje pod operačním systémem MS-DOS a umožňuje sdílení dat na všech typech sítí LAN.
Bez problémů jej lze spouštět pod Windows, Windows 95, 98 a NT. Program je zvláště vhodný pro firmy přecházející z jednoduchého účetnictví na podvojné. Svými funkcemi, uspořádáním i ovládáním navazuje na nejrozšířenější program pro jednoduché účetnictví Účto firmy Tichý & spol. Zvládne převod dat z jednoduchého účetnictví, včetně převodu peněžního deníku do podvojného systému.

Modulární systém

Program STEREO se skládá z několika modulů, které lze zakoupit samostatně a je možno je vzájemně kombinovat. Všechny moduly jsou vzájemně propojeny.

Jednotlivé moduly programu STEREO:

 
Obecné vlastnosti

 • provázanost jednotlivých modulů
 • snadná obsluha - přehledná nabídka voleb
 • několik způsobů zadáváni dat - interaktivně, dávkově
 • vytvářeni vlastních formulářů pro přístup k datům
 • vytvářeni vlastních tiskových sestav
 • možnost úprav definice všech 450 sestav programu
 • možnost vedení neomezeného počtu dalších firem
 • snadná instalace pro práci v síti LAN
 • sdílení dat v síti LAN - okamžitá aktualizace všech dat
 • možnost komunikace a předávání dat mezi samostatnými počítači po disketách či modemem po telefonu
 • při práci s daty k dispozici kalkulátor, sčítačka, kalkulátor DPH
 • textový editor, poznámkový blok, diář s upozorňováním na zadané akce, daňový kalendář
 • možnost interaktivního propojeni se systémem obecných, účetních a daňových zákonů - Účetní poradce nebo libovolným jiným programem, umožňuje přepínat do tohoto programu a používat jej snadno jako nápovědu
 • interaktivní nápověda a elektronická kontextová dokumentace
 • Průvodce - podrobné praktické návody s ukázkami postupu práce
 • tištěná 150 stránková dokumentace obsahující kompletní informace
 • zdarma volná kompletní verze programu pro neomezenou práci po dobu 40 dnů na vyzkoušení, potom se stačí zaregistrovat pro získání plné verze

Účetnictví

 • účetní deník
 • možnost účtování na SUAU
 • předdefinové účetní souvztažnosti, úplná sbírka souvztažností
 • členění na střediska, výkony, zakázky; podle dodavatelů a odběratelů
 • stavy a obraty účtů
 • banka, bankovní výpisy, devizové účty
 • vystavování převodních příkazů
 • automatizovaný platební styk s bankou - modem, diskety
 • pokladna, pokladní doklady a knihy, valutová pokladna
 • účtování zálohových a částečných plateb
 • rychlé účtování interních dokladů
 • možnost vícenásobného předpisu
 • zásobník dokladů pro opakované účtování
 • automatické účtování přijatých a vydaných faktur
 • pohledávky a závazky, knihy faktur, upomínky, penalizace, cizí měny
 • automatické účtování DPH
 • evidence DPH, daňové přiznání, záznamní povinnost, účtování DPH na střediska, výkony a zakázky
 • saldokonto
 • výstupy - hlavní kniha, kniha analytické evidence, rozvaha, výsledovky (i do tiskopisu), cash-flow, vlastní výkazy, ukládání uzávěrkových sestav, posílání sestav e-mailem...

Majetek

 • evidence hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku
 • majetek na leasing s kompletním aparátem splátek
 • přehledové sestavy
 • daňové odpisy
 • variabilní systém účetních odpisů
 • číselník SKP
 • evidence drobného majetku
 • provázanost s účetnictvím

Fakturace

 • faktury, dobropisy, zálohové faktury, daňové dobropisy a vrubopisy
 • vazba na závazky a pohledávky
 • archiv faktur
 • množství výstupních formulářů, příjmové doklady
 • možnost úpravy formulářů
 • faktury do zahraničí

Sklady

 • evidence zásob, materiálu, polotovarů a výrobků
 • dělení podle skladů
 • účtování zásob metodou A i B
 • ocenění průměrnými nebo pevnými cenami
 • neomezené množství prodejních cen
 • dealerské slevy, procentní slevy, slevy za odběr
 • ceny bez DPH i s daní
 • pohyby zboží, materiálu, výrobků
 • meziskladové a mezipoložkové převody
 • práce s obaly (i na pokladně)
 • evidence výrobních čísel
 • dodací listy, proforma faktury, dobropisy
 • fakturace ze skladu, vazba na pohledávky
 • faktury v cizích měnách, možnost tisku cizojazyčných faktur
 • sestavy, ceníky, stavy skladů, pohyby, podnormativní zásoby
 • příjemky, výdejky, převodky, příjmové doklady
 • automatické účtování nákupu a prodeje
 • prodej za hotové
 • počítačová pokladna, vazba na pokladní systémy
 • objednávky dodavatelům, automatické objednávání podle stavu na skladě
 • objednávky od odběratelů, vyřizování, rezervace
 • výroba, montážní listy, kalkulace
 • přecenění
 • inventury
 • plná podpora čárového kódu
 • elektronické objednávky
 • možnost provozu internetového obchodu HiSHOP
 • napojení externích programů ve skladu
 • datová uzávěrka v libovolném okamžiku

Mzdy

 • malá i velká organizace
 • personální agenda
 • časové a měsíční mzdy
 • úkolové mzdy, pracovní výkazy
 • příplatky a srážky
 • evidence nepřítomnosti, nemocenské dávky
 • evidence docházky s hromadným naplňováním
 • výpočet zdravotního a sociálního pojištění, průměrů náhrad, daně ze mzdy
 • životní a důchodové pojištění
 • statistika
 • sestavy - výčetky platidel, výplatní pásky
 • veškeré tiskopisy (pracovní smlouva, zápočtový list, přihláška a odhláška ke zdravotnímu a sociálnímu pojištění)
 • zálohy, dobírky, výplata na účet
 • výkazy zdravotního a sociálního pojištění, mzdové listy
 • převodní příkazy
 • automatické zaúčtování do účetního deníku i závazků a pohledávek
 • kalkulačka mzdových nákladů

Kancelář  ZDARMA

 • adresář firem, dodavatelů, odběratelů
 • telefonní seznam z adres
 • seznamy - obce, UTO, PSČ, banky
 • dopisy, korespondence
 • hromadné dopisy
 • tisk adres, poštovní formuláře, balíky, dobírky, podací lístky a knihy
 • evidence došlé a odeslané pošty
 • fakturace, dobropisy, zálohové faktury, vlastní tiskopisy, vazba na účetnictví
 • archivy vystavených dokladů
 • evidence objednávek, vystavování objednávek
 • vyúčtování pracovní cesty
 • kniha jízd, ceny paliv, sazby náhrad
 • vyúčtování pracovní cesty
 • převodní příkazy

Konfigurace počítače

 • doporučená Pentium 300 MHz, 8MB RAM, tiskárna
 • potřeba volné paměti - min 520 KB dolní paměti, extended paměť (XMS) zrychlí přístup k datům
 • potřeba místa na disku - program 16 MB, data jedné firmy průměrně 5 až 20 MB
 • monitor a tiskárna libovolné, nastavení tiskárny v programu
 • síť libovolná LAN - instalace je velmi snadná, popsána v dokumentaci
 • program pracuje pod MS-DOS, Windows 3.1 i 3.11, Windows95, 98, 2000, XP

 Zpět na začátek stránky

2. Instalace a spuštění

 

Program je před spuštěním potřeba nainstalovat na pevný disk.

Instalaci provedete

 • Z disku CD-ROM: instalační program se automaticky nabídne
 • Z disket: příkazem INSTALL z 1. distribuční diskety

V průběhu instalace pak můžete zvolit disk a adresář, kam se bude program STEREO instalovat.
 

Spuštění provedete poklepáním na ikonu Stereo, vytvořenou automaticky při instalaci na Vaší ploše

Spuštění v režimu MS-DOS provedete příkazem S (dávka S.BAT) v adresáři, do nejž jste STEREO nainstalovali. Např.: C:<Enter> CD\STEREO8<Enter> S<Enter>

3. Kde najdete více informaci o programu

Veškeré potřebné informace o práci s programem najdete v jeho systému nápovědy (klávesou F1), hlavně však v "Průvodci" ve volbě "Ostatní". Průvodce si můžete také vytisknout - viz. nabídka F10 v průvodci, čímž získáte podrobnou příručku pro základní práci s programem.

Zpět na začátek stránky

Kontakt